yalıtım, izolasyon, mantolama ankara, ısı yalıtımı, taş yönü, mantolama
  • Binalarda Yangın Yönetmeliği Nedir?

Binalarda Yangın Yönetmeliği Nedir?

Yangın koruma gereksinimleri "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"te belirlenmiştir. Binaların yüksekliğine bağlı olarak uygulamalar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Bu gereksinimler binaların yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. Buna göre; dış cephelerin, bina yüksekliği 28,5 m'den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28,5 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1,5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6,5 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.