mantolama ankara, ısı yalıtımı, taş yönü, mantolama, yalıtım, izolasyon

Teknik Destek

Mantolamada yalıtım malzemenin hesaplanması

Mantolama uygulamaları öncesinde önemli olan hususlardan biri binanın ihtiyacı olan yalıtım seviyesine ulaşmak için kullanılacak yalıtım malzemelerinin seçilmesi ve kalınlığıdır. Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardında ülkenin farklı bölgelerinde, hava koşullarına bağlı olarak farklı ısıl geçirgenlik katsayıları (U) belirlenmiştir. Bu yüzden farklı bölgelerde malzeme tipi ve kalınlığı değişkenlik gösterebilir. Buna istinaden, aşağıdaki haritada her bölgeye özel Knauf kriterlerine göre hesaplanan minimum yalıtım malzeme kalınlıklarını görebilirsiniz.

Tavsiye Ettiğimiz Minimum Yalıtım Plakası Kalınlıkları

Siz sorun; biz yanıtlayalım…

 

“Knauf teknik”, mantolama sistem detayları, performansları, mimari ve mühendislik çözüm önerileri konusunda uzman bir ekipten oluşmaktadır. Mimar, mühendis, uygulamacı, öğrenci ve son kullanıcıların kuru yapı sistemleri ile ilgili tüm teknik içerikli sorularını, en doğru ve en efektif şekilde yanıtlamayı hedeflemektedir. Yapacağımız ürün ve sistem önerileri ile amacımız; yapının kalitesini ve katma değerini artırmak, uygulama sonrasında oluşabilecek sorunları en aza indirmek ve en önemlisi hem tasarım, hem de kullanım esnasında oluşan giderleri azaltmak ve kazandırmaktır.

Ekibimiz proje tarafından talep edilen özel cephe duvarlar sistemlerin ısı geçirgenlik değerlerini akredite yazılımlar sayesinde detaylı bir şekilde hesaplayabilmektedir.Isı konforu

 

Bir yapı ne kadar iyi bir yalıtıma sahipse dış cephe elemanlarının iç yüzey sıcaklıkları o kadar yüksek olur. "Hissedilen oda sıcaklığı" 19-20°C civarında olmalıdır.

 Yapının korunması ve küf mantarının önlenmesi
 

İyi yalıtım, ısı köprüsü azaltımı, hava geçirmezlik ve kontrollü uygun havalandırma (ör.: mekanik havalandırma tesisatları) yoğuşmadan dolayı su ve küf mantarı oluşumunu engeller.

 Yoğuşma
 

Bir yapı elemanının iki yüzü arasında, sıcaklıkların ve bağıl nemin farklı olmasından kaynaklanan farklı buhar basınçları meydana gelir. Isıtma periyodu olan kış mevsimini dikkate aldığımızda, genellikle iç tarafta yüksek buhar basıncı vardır ve iç ortamda gaz halinde bulunan su buharı ısı akımı ile aynı yönde hareket ederek dış ortama ulaşmaya çalışır.